Strandrydding

Strandrydding

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet!

Vi kan alle gjøre vårt for å å bidra til at det blir mindre søppel i havene.

Vi kan redusere vår egen bruk av plast, velge produkter uten mikroplast og ikke minst delta på den nasjonale strandryddedagen i mai hvert år!

Faremomenter

Håndtering av avfall (eks. knust glass og annet skarpt søppel)


Utstyr

 • Store søppelsekker
 • Hansker
 • Redningsvester
 • Gode klær og sko

Steg for steg

 • 1 Dra til stedet dere skal rydde
 • 2 Samle sammen det søppel dere finner i sekker (sorter gjerne plast i egne sekker og merk sekkene)
 • 3 Registrer underveis hva dere finner av avfall
 • 4 Estimer hvor mange kilo søppel og hvor mange meter med strandlinje dere har ryddet
 • 5 Søk om refusjon for de utgifter dere har hatt på Hold Norge Rent sine sider

Forberedelser

 • Finn egnet sted å rydde
 • Opprett en ryddeaksjon på Hold Norge Rent sine sider
 • Skriv ut registreringsskjema for avfall (vedlegg)
 • Gå til innkjøp av nødvendig utstyr (husk kvittering!). Man kan ofte få låne utstyr fra lokale friluftsråd og lignende
 • Avtal henting/levering av avfall med ditt lokale friluftsråd eller renovasjonsselskap (liste over selskaper finnes på Hold Norge Rent sine sider)