Opplæring i brannteori

Opplæring i brannteori

Brann er alltid farlig, men kanskje spesielt farlig er det når brann oppstår ombord i en båt. Denne aktiviteten tar sikte på å lære deltakerne litt om farer ved brann, hvordan den oppstår, og ikke minst hvordan man slukker den


Steg for steg

 • 1 Aktivitetsleder bør kunne en del om brannteori på forhånd slik at vedkommende kan gi god opplæring til deltakerne og også kunne svare på spørsmål som dukker opp
 • 2 Lag en kort PowerPoint med de viktigste punktene rundt brann
 • 3 Gå igjennom hvilke situasjoner brann kan oppstå. Relater det gjerne til Ung-lagets aktiviteter, og la gjerne gruppen komme frem til dette i fellesskap
 • 4 Finn ut i fellesskap om det er noe Ung-laget kan gjøre for å redusere risikoen for brann i forbindelse med aktiviteter
 • 5 Ta kontakt med lokal redningsskøyte og undersøk muligheten for å komme ombord og se på hva slags brannslukningsutstyr de har
 • 6 Hvis det forsvarlig og forskriftsmessig kan man fyre opp bål og slå sammen praktisk opplæring i branntrekanten med pølsegrilling (se vedlegg for bål i naturen)

Punkter man kan gjennomgå

 • Branntrekanten
 • Forskjellen på A-, B-, C-, D-, E-, og F-branner, og hvordan man best slukker de forskjellige
 • Førstehjelp ved brannskader, herunder forbrenning og kullosforgiftning
 • Praktisk bruk av et håndholdt brannslukningsapparat
 • Hvordan sjekke om røykvarsler og brannslukningsapparat fungerer
 • Brannfarer ombord i båt, og hvordan forebygge disse
 • hva gjør man hvis det begynner å brenne ombord i en båt?

Vedlegg

Aktivitetstype

#Tags

bål, brann, forebygge brann, Sikkerhet


Innsendt av

Øystein (Innsendt bidrag)