Testing av nødbluss i redningsdrakt

Markørtjeneste, redningsmann og kapteintrening

Selvredning – kajakk

Øvelse med redningskøyte

Øvelse med Sea King

Mann overbord

Trening på hjerte- lungeredning

Kasteline-øvelse

Hypotermikurs

Førstehjelpskurs

Førstehjelpscaser

Livredning i vann