VHF-øvelse

VHF-øvelse

En praktisk simuleringsoppgave ment for å lære hvordan man bruker VHF, og hvordan kommunikasjon på sjøen foregår i praksis. Aktiviteten foregår på land, utendørs eller innendørs.

Faremomenter

Ingen fare knyttet til denne aktiviteten.


Steg for steg

 • 1 Man deler seg opp i to til fem grupper på maks fire personer
 • 2 Det velges noen til å være kystradiostasjon
 • 3 Teoridel, gå gjennom hvordan man bruker VHF i praksis
 • 4 Tildel kanaler, kanal til kystradiostasjon, oppkallingskanal, båt-til-båt, etc.
 • 5 Gruppene simulerer at de er deres valgte båter på sjøen
 • 6 Det lages en case hvor f.eks. en båt er i nød og behøver assistanse
 • 7 Gruppene skal svare med «VHF-en» slik de ville gjort om de var båt på sjøen
 • 8 «Kystradiostasjonen» koordinerer en redningsaksjon over «VHF»

Forberedelser

 • Finn egnet område for gjennomføring
 • Forberede en case

Nødalarmering (Har du VHF-radio uten nødknapp, gå direkte til pkt. 2)

 • Trykk inn rød nødknapp og hold den inne til senderen aktiveres.
  (Dersom tiden tillater det, velger du også type nødsituasjon i menyen)

Nødkalling (kanal 16-telefoni)

 • MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • DETTE ER «fartøyets navn» tre ganger og kallesignal
 • MMSI-nummer

Nødmelding (kanal 16-telefoni)

 • MAYDAY
 • Fartøyets navn, kallesignal og MMSI-nummer
 • Fartøyets posisjon
 • Hva slags nød?
 • Hvilken hjelp behøves?
 • Antall personer om bord og andre viktige opplysninger

Aktivitetstype

Innsendt av

Bergen

3 aktiviteter