Våttkort for kajakk

Våttkort for kajakk

Kurs i bruk av kajakk med instruktør.
Målet med kurset er å gi deltakerne opplæring i bruk av kajakk, og opplæring i sikkerhet ved bruk av kajakk.

Faremomenter

Hypotermi.
Her vil instruktøren ha strenge retningslinjer for gjennomføring av kurset.


Instruktør er ansvarlig for gjennomføring av kurset.

Det må brukes en godkjent instruktør for å få godkjent kurset.

Instruktør kommer med anbefaling om utstyr og bekleding for gjennomføring av kurset.

Kurset bør gjennomføres over 2-3 dager, helst en helg.

Kurset setter ingen krav om forkunnskaper, siden dette er et grunnlegende kajakk-kurs.

Kurset bør gjennomføres mellom mai og september måned.

Tørrdrakter eller våtdrakter er en fordel å bruke.

 

Ta kontakt med instruktør for nærmere pris, krav til utstyr og m.m.


Aktivitetstype