Seiling med bind for øynene

Seiling med bind for øynene

I denne øvelsen må du stole på mannskapet du har med deg! Her skal du nemlig seile med bind for øynene, også kalt "blindseiling".

Faremomenter

I denne øvelsen må dere lytte godt til hverandre. Personen med bind for øynene er avhengig av en god samarbeidsparter som holder utkikk for skjær, båter og andre gjenstander. Ved sterk vind eller endring av vindens retning kan båten kantre eller man kan få bommen i hodet. Vær derfor bevisst på hvordan vekten fordeles i båten, og hvor dere sitter, slik at dere unngår å få bommen i hodet.


Utstyr:

  • 1 Følgebåt med nødvendig utstyr
  • 2 Seilbåt med nødvendig utstyr
  • 3 Redningsvester til alle ombord
  • 4 Bind til å binde foran øynene

Steg for steg:

  • 1 Seil båtene til et trygt sted, så man unngår for mye båttrafikk, skjær og andre gjenstander.
  • 2 En person tar et bind for øynene, mens den andre holder utkikk og gir beskrivelser for hvor man skal seile.
  • 3 Personen med bind for øynene kan føle vindens retning ved å holde en finger opp i lufta. Flytt hånden rundt til du kjenner en kald luft. Når du kjenner den kalde luften vet du at du peker rett mot vindøyet.
  • 4 Forsøk å seile mellom to merker. Personen uten bind forklarer hvor stramt seilet skal være, hvilken retning roret skal dreies i, og hvor den "blinde" personen skal sitte. Bytt på rollene.
  • 5 Når dere har blitt trygge kan dere seile alene i båten med bind for øynene. Da er det ekstra viktig å ha en følgebåt som kan si ifra hvis seileren er på vei mot en fare.