Øvelse med Sea King

Øvelse med Sea King

Unglaget er markører på land. RSRK har ikke fått vite hvilken skade de har før de er på stedet, bare leder som vet og informerer Sea King om øvelse. De må finne ut hvilke skader personene har og prioriterer de som trenger mest hjelp. De tilkaller Sea Kingen, om skadene er store nok.

Ps: husk at dette er bare en øvelse

Faremomenter

Det kan skje ulykker under øvelsen, som for eksempel at vi detter i sjøen når vi ligger på berget. Når helikopteret kommer kan det bli mye trykk på land, og dermed kan det komme ting flyvende.


Utstyr

 • Redningsskøyten
 • Sea King
 • Passende klær og sko (våtdrakt til dem i vannet)
 • Telefon, for å kontakte leder som vet om øvelsen når dere er klar

Steg for steg

 • 1 Planlegg i Ung-laget hvilket scenario dere skal utføre
 • 2 Kontakt operativ leder og Sea King-mannskap og avtal øvelse
 • 3 Finn ut hvor dere skal gjennomføre øvelsen
 • 4 Fordel skader på markører
 • 5 Kontakt leder i RSRK (frivillig eller fast bemannet skøyte), kun lederen som vet om hva som skal skje, den personen informerer Sea King om øvelse
 • 6 Sjekk at alt er i orden før dere starter redningsøvelsen
 • 7 En person kontakter redningsskøyten

Aktivitetstype

#Tags

#redning#seaking#øvelse


Innsendt av

Måløy

1 aktiviteter

May Torild Nordbø Beddari
E-post: Vis e-post