Livredning i vann

Livredning i vann

Øvelser for å trene på det å hjelpe andre i nødsituasjoner på og ved sjøen som plutselig kan dukke opp

Faremomenter

Denne aktiviteten krever at aktivitetsleder følger med, og til en hver tid vet hvor samtlige deltakere befinner seg. Det er fort gjort å skli på bassengkanten og slå hodet, eller ulykker relatert til drukning. Det er derfor viktig at det fastsettes klare regler før man nærmer seg basseng- eller vannkanten. Det må ikke være flere deltakere enn aktivitetslederen kan ha oversikt over, og aldri mer enn 15 deltakere pr. aktivitetsleder.


Utstyr

 • Overlevelsesdrakt
 • Redningsvest
 • Tau/kasteline
 • Førstehjelpsutstyr
 • Varme tepper
 • Mobiltelefon
 • Dukke

Steg for steg

 • 1 Gå igjennom sikkerhetsreglene med samtlige deltakere
 • 2 Gå igjennom hovedpunktene for livredning i vann i plenum
 • 3 I basseng: Kast dukken ut i bassenget og la deltakerne en etter en svømme ned og hente dukken opp til overflaten. Når dukken er oppe kan man bytte ut denne med en annen deltaker. Svøm deretter med dukken/personen inn til bassengkanten, få vedkommende opp på kanten og start HLR
 • 4 I Sjøen 1: En person ligger og flyter i vannet med overlevelsesdrakt. Redningspersonen kommer i båt. Bruk sikkerhetsnett eller annet for å få personen opp i båten og undersøk den tilskadekomne og start evt. HLR
 • 5 I sjøen 2: En person ligger og flyter i vannet. Redningspersonen svømmer ut til personen og trekker vedkommende med seg inn til land. Undersøk den tilskadekomne og start evt. HLR

Advarsel

 • ! Det er viktig at aktivitetsleder har opplæring i livredning og til en hver tid følger med på aktiviteten

Aktivitetstype

#Tags

Basseng, HLR, kunnskap, Livredning, Sikkerhet


Innsendt av

Øystein (Innsendt bidrag)