Lappeleken

Lappeleken

Hver person får tildelt en lapp på ryggen. Hver lapp har et ord skrevet på lappen og du må finne ut hva som står på den. Når du har dette skal du så finne folk med et annet ord på ryggen også skal dere sette det sammen til en setning i rett rekkefølge. Det er minst 2 like setninger og det er om å finne en annen kjappest og sette ordet sammen til en setning.


Utstyr

  • Post-it lapper
  • Tusj eller penn

Steg for steg

  • 1 Utpeke en person til å lede leken
  • 2 Skrive en setning med et ord i hvert post it lapper
  • 3 Be deltakere om å stille seg mot veggen og se inn mot veggen
  • 4 Personen som leder leken skal legge en lapp å hver deltaker et ord hver
  • 5 Etterpå skal deltakerne finne ord og sette seg sammen i rett rekkefølge

Innsendt av

Adrian ånneland
E-post: Vis e-post
Tlf: 94842331