Kartnavigering

Kartnavigering

I denne aktiviteten lærer man det viktigste om hvordan man navigerer i sjøkart


Instruktøren bør ha gjennomgått oppgaven på forhånd og funnet ut hvilke posisjoner, kjennemerker og ruter som skal benyttes

Utstyrsliste

 • Sjøkart over valgt område (vedlagt)
 • Parallellforskyver
 • Passer
 • Kalkulator
 • Blyant og viskelær
 • Ark til å notere

Slik gjør du

 • 1 Alle får utdelt hvert sitt kart og utstyr som nevnt i utstyrslisten (man kan gå sammen to og to)
 • 2 Alle får en oppgitt posisjon og skal merke denne i kartet
 • 3 Finn posisjonen til et oppgitt kjennemerke (f.eks. en lykt)
 • 4 Lag en rute mellom oppgitte steder (ca. fem til ti waypoints totalt)
 • 5 Finn kursene mellom hvert waypoint og noter dem ned på et ark
 • 6 Finn rutens totale distanse
 • 7 Finn ut hvor lang tid man bruker på å kjøre ruten i en oppgitt hastighet
 • 8 Finn ut hvor fort man må kjøre for å fullføre ruten på en bestemt tid
 • 9 Alternativt kan man også finne distanse og fart/tid mellom hvert waypoint

Vedlegg

Aktivitetstype

#Tags

Kart, Navigasjon


Innsendt av

Bergen

3 aktiviteter

Ane Sighaug Vatshelle
E-post: Vis e-post
Tlf: 90933074