Trening på hjerte- lungeredning

Trening på hjerte- lungeredning

Når du har gjennomført et hjerte og lungerednings (HLR) kurs er det ingen grunn til å stoppe der! Alle kurs må drilles på slik at det sitter i beinmargen dersom en eventuell krise skulle oppstå. Her finner du de nødvendige hjelpemidlene du trenger (vedlegg).

Faremomenter

Husk å vaske dukkene etter hver gang man har gjennomført innblåsninger. Dette gjøres med feks. spritservietter.


Denne aktiviteten passer for deg som har gjennomført et HLR kurs fra før, eller for deg som har en i ung-laget som har kunnskap om HLR. I vedleggene under finner du en «bruksanvisning» på hvordan HLR utføres og hva man må tenke på.

Hensikten med øvelsen er å drille HLR inn i ryggmargen, samt få kjenne på hvor tungt det er å utføre HLR over tid. Øvelsen kan også gjerne utføres i mørket, ute i solen, inne i et veldig varmt rom osv.

Utstyr

 • Førstehjelpsdukker
 • Sprit til desinfisering - serviett eller flaske
 • Høytalere
 • Spotify eller Youtube
 • HLR manualen - finnes i vedlegg under

Steg for steg

 • 1 Del inn i grupper på 3
 • 2 Leder for aktiviteten går igjennom HLR manualen med alle samlet, hvor han/hun demonstrerer hvordan man utfører korrekt HLR.
 • 3 Deretter får alle gruppene utlevert sin egen dukke med tilhørende desinfiserende servietter.
 • 4 En person i gruppen får ansvaret for å fokusere på om de to andre utfører korrekt teknikk, samtidig som han/jun holder kontroll på tiden. De to andre skal utføre HLR. En skal sørge for kompresjoner på brystkassen, mens den andre skal fokusere på innblåsninger.
 • 5 Før øvelsen begynner skal alle få prøve HLR, mens hovedinstruktør (HI) går rundt og veileder samtlige. Når alle har blitt veiledet og HI har forsikret seg om at alle kan utføre korrekt HLR kan øvelsen begynne.
 • 6 Øvelsen skal totalt vare i 15 minutter og samtlige skal være i aktivitet igjennom de 15 minuttene. Det skal være en rotasjon igjennom øvelsen hvor man etter 5 minutter bytter arbeidsoppgave. En har kontroll på teknikk/ tid, en på innblåsninger og en på kompresjoner.
 • 7 Når øvelsen starter skal man etter 5 minutter bytte. Personen som tar tiden bytter til innblåsninger, innblåsninger til kompresjoner og kompresjoner til teknikk/ tid. Når man har gjort byttet 3 ganger har det gått 15 minutter.
 • 8 Det er viktig at byttene skjer smidig og effektivt slik at det ikke blir opphold i kompresjonene og innblåsningene.
 • 9 Utfør øvelsen til 15min er gått og alle har forsøkt hver enkelt arbeidsoppgave.
 • 10 Husk at når HLR er startet har man ikke lov til å stanse! Derfor må du ha tenkt på å ta av deg vinterjakken før du begynner med HLR inne!

Tips

 • Bruk gjerne musikk under treningen for å komme inn i en god rytme. Anbefalte sang er: Bee Gees - Stayin' Alive

Advarsel

 • ! Husk å desinfisere dukkene mellom hver person, eller benytt munnmaske. Dette er for å hundre smitte.
 • ! Husk å desinfisere med sprit, og ikke såpe!