Førstehjelpscaser

Førstehjelpscaser

Få kunnskaper om førstehjelp og være klar til eventuelt hjelp som trengs plutselig ved å gjennomføre førstehjelpscaser der dere bytter på å være markører og redningspersoner

Faremomenter

I forbindelse med øvelser er lett å bli litt ivrig enten i løfting av personer eller når man skal spille skadet. Pass på at ingen slår seg underveis i øvelsene. Husk også at noen kan få allergiske reaksjoner på øvelsessminke


Utstyr

 • Førstehjelpsutyr (bandasje, spjelk, ispose, saks, båre, etc)
 • Markørsminke og evt. klær som kan ødelegges

Steg for steg

 • 1 Planlegg casene på forhånd. Det kan være lurt at noen få får ansvaret for dette slik at ikke alle deltakerne vet hva som møter dem under øvelsen
 • 2 Skaff informasjon om reelle tegn og symptomer på skadene dere har planlagt slik at øvelsen blir så realistisk som mulig
 • 3 Sett en dato og finn et egnet sted for aktiviteten
 • 4 Send ut info om aktiviteten. Husk at det kan være lurt at deltakerne møter i klær som kan bli skitne/ødelagt
 • 5 Skaff markørsminke
 • 6 Forbered markørene på hvordan skadet de skal spille før hver case
 • 7 Gjennomfør en case
 • 8 Evaluer hver gjennomføring for å bli enda bedre førstehjelpere
 • 9 Rydd opp

Eksempler på caser

 • Forstuet ankel
 • Brukket arm
 • Satt noe i halsen
 • Ramlet på brygge og slått hodet (og falt i vannet / ikke falt i vannet)
 • Kjørt båt og truffet et skjær, brygge, e.l.
 • Hjertestans (smerter i brystet)
 • Innhalert røyk i forbindelse med en brann

Det går an å ta kontakt med lokalt RSRK, Røde Kors eller ambulanse for å få hjelp til gjennomføring eller opplæring underveis i øvelsene


Aktivitetstype

#Tags

Aktivitet, Førstehjelp, HLR, Livredning


Innsendt av

Øystein (Innsendt bidrag)