Bli kjent-lek: Avisleken

Bli kjent-lek: Avisleken

En enkel "bli kjent-lek" som krever minimalt med planlegging og er lett å gjennomføre


Utstyr

  • En avis eller et blad

Steg for steg

  • 1 Alle deltakerne steller seg i en ring, og en person velges ut til å starte i midten av ringen
  • 2 Aktivitetsleder sier navnet på en person i gruppa. Personen i midten av ringen skal da slå denne personen i hodet med en avis. Vedkommende som er i ferd med å bli slått i hodet med en avis må forte seg å si navnet på en annen person i gruppa. Hvis han rekker dette må personen i midten av ringen slå denne personen i hodet med avisen
  • 3 Dersom en ikke rekker å si et annet navn før han eller hun får en avis i hodet, er det dennes tur til å stå i midten av ringen med avisen
  • 4 Når alle har lært seg navnene til hverandre går det an å bytte ut navnene med dyrelyder, slik at man må rope ut dyrelyden til en annen i gruppa istedenfor navnet

Tips: Dersom det er mange deltakere kan man først dele inn i mindre grupper, for deretter å gå sammen i større grupper etterhvert. Det er lettere å lære noen få navn først, fremfor å gå sammen i en alt for stor gruppe med en gang


Aktivitetstype

#Tags

Aktivitet, Bli kjent, Innelek, Lek, Moro, Utelek


Innsendt av

Øystein