Besøk på lokal brannstasjon

Besøk på lokal brannstasjon

Hvis man allerede har lært litt om brann og farer ved brann, er det som med all annen opplæring en god idé å prøve det i praksis. Mange brannstasjoner i Norge tilbyr lag og foreninger å komme og prøve brannslukningsutstyr på stasjonen, og det kan derfor være både morsomt og lærerikt å legge en møtekveld til den lokale brannstasjonen der du bor

Faremomenter

Det er i utgangspunktet brannmannskapene som har ansvar for deltakernes sikkerhet under oppholdet, men som aktivitetsleder er det viktig at du følger med og passer på at alle deltakerne følger de regler som er gitt


Steg for steg

  • 1 Ta kontakt med det lokale brannvesenet i god tid før aktiviteten er planlagt gjennomført (gjerne 3-4 uker i forveien). Presenter deg og forklar at du kommer fra det lokale RS-ung-laget
  • 2 Gi beskjed til deltakerne i god tid. Informer om at det er lurt å ta på seg noe tøy som tåler å bli både vått og skittent
  • 3 Når datoen for møtet nærmer seg kan det være lurt å ringe brannstasjonen og dobbeltsjekke at de husker avtalen, og at de fremdeles har mulighet
  • 4 Møt opp i god tid og ha det kjempemoro!

Aktivitetstype

#Tags

brann


Innsendt av

Øystein